top of page

Glowyr Bach

Dydd Mawrth 9.30-11.00 


AM DDIM yn cynnwys paned i rieni a byrbryd o ffrwythau i'r plant

Rydyn ni bellach yn llawn ac ni allwn dderbyn unrhyw aelodau newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r grŵp yn y dyfodol e-bostiwch events@caerphillyminerscentre.org.uk a chewch eich ychwanegu at y rhestr aros.

20230808_093654710_iOS.heic
20230808_092131498_iOS.heic
20230808_092000630_iOS.heic
20230808_092626180_iOS.heic

Mae'r Glowyr Bach yn cynnig chwarae rhydd, storiau, canu, a chrefft trwy gyfrwng y Gymraeg i blant 0-3 oed sy'n paratoi ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. Caiff rhieni a phlant gyfle i gymdeithasu. Mae arweinydd yn gyfrifol am y gweithgareddau gyda help gwirfoddolwyr cyfeillgar.

bottom of page