top of page

Gwen – Gwirfoddolwr Crefft

▪️ Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi'ch hun.
Rwy'n ferch 17 oed sy'n mwynhau drama a sioeau cerdd.

▪️ Pa rôl (neu rolau) gwirfoddol ydych chi'n ymwneud â nhw yn y Glowyr?
Rwy’n paratoi’r eitemau crefft ar gyfer gweithgareddau plant yn y Ganolfan.

▪️ Pam ydych chi'n mwynhau'r rôl hon?
Rwy'n mwynhau helpu gyda'r celf a chrefft.

▪️ A oes unrhyw beth arall hoffech chi ei ychwanegu?
Rwy'n teimlo wedi ymlacio pan fyddaf yn y Ganolfan. Mae staff y caffi yn groesawgar ac yn garedig.

Os hoffech chi ddod yn wirfoddolwr gyda ni, e-bostiwch: volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk

bottom of page