top of page

Bargoed (IT Suite/ Stafell TG)

Available to hire from £14 per hour/ Ar gael i'w llogi o £14 yr awr

  • 1 hour
  • From £14 Per Hour
  • Caerphilly

Service Description

This recently refurbished room with overhead projector and big screen makes a great training room for up to 20 people. It has been used theatre style to show films, and make presentations. It is also a good space for chair exercises and Pilates. The 36m² room is a quiet space on the ground floor to the rear of the building. The IT Suite is 36m² and has the capacity to accommodate 36 seated and 72 standing. Please note: The capacity seated/standing based on 1m² seated and 2m² standing - does not allow for tables or equipment such as projector or anything they may bring, and dance, yoga type activities etc may require additional space for movement and comfort. Mae'r ystafell hon a adnewyddwyd yn ddiweddar gyda thaflunydd uwchben a sgrin fawr yn gwneud ystafell hyfforddi wych ar gyfer hyd at 20 o bobl. Mae wedi cael ei defnyddio mewn arddull theatr i ddangos ffilmiau, a gwneud cyflwyniadau. Mae hefyd yn ofod da ar gyfer ymarferion cadair a Pilates. Mae'r ystafell 36m² yn ofod tawel ar y llawr gwaelod yng nghefn yr adeilad. Mae'r Ystafell TG yn 36m² ac mae lle i 36 eistedd a 72 yn sefyll. Sylwch: Mae'r cynhwysedd eistedd/sefyll yn seiliedig ar 1m² yn eistedd a 2m² yn sefyll - nid yw'n caniatáu ar gyfer byrddau neu offer fel taflunydd neu unrhyw beth y gall pobl ddod gyda nhw, ac efallai y bydd angen lle ychwanegol ar gyfer gweithgareddau dawns, yoga ac ati ar gyfer symud a chysur.


Cancellation Policy

To cancel or reschedule, please contact us at least 24 hours in advance/ I ganslo neu aildrefnu, cysylltwch o leiaf 24 awr ymlaen llaw ogydd


Contact Details

  • Caerphilly Miners Centre for the Community, The Miners, Watford Road, Caerphilly, UK

    +442921674242

    roomhire@caerphillyminerscentre.org.uk


bottom of page