top of page

Llanbradach (Function/Ddigwyddiadau)

Available to hire from £20 per hour/ Ar gael i'w llogi o £20 yr awr

  • 1 hour
  • £20 per hour
  • Caerphilly

Service Description

The former Llanbradach ward has been completely refurbished bringing back into use the original oak stripped floor. The large hall 100m² is used for yoga, dance, Tai Chi, aerobics, children’s activities, art classes, fairs and exhibitions, concerts and parties. It has good natural and artificial light with windows on three sides. It is accessible by lift, has toilets and chair storage nearby and a commercial kitchen is planned for completion later in 2022. The Main Hall is 100m² and has the capacity to accommodate 100 seated and 200 standing. Please note: The capacity seated/standing based on 1m² seated and 2m² standing - does not allow for tables or equipment such as projector or anything they may bring, and dance, yoga type activities etc may require additional space for movement and comfort. Mae hen ward Llanbradach wedi'i hadnewyddu'n llwyr gan ddod â'r llawr derw gwreiddiol yn ôl i ddefnydd. Defnyddir y neuadd fawr 100m² ar gyfer yoga, dawns, Tai Chi, aerobeg, gweithgareddau plant, dosbarthiadau celf, ffeiriau ac arddangosfeydd, cyngherddau a phartïon. Mae ganddi olau naturiol ac artiffisial da gyda ffenestri ar dair ochr. Mae'n hygyrch trwy lifft, mae toiledau a storfa cadeiriau gerllaw a bwriedir cwblhau cegin fasnachol yn ddiweddarach yn 2022. Mae'r Brif Neuadd yn 100m² ac mae lle i 100 o bobl eistedd a 200 i sefyll. Sylwch: Mae'r cynhwysedd eistedd/sefyll yn seiliedig ar 1m² yn eistedd a 2m² yn sefyll - nid yw'n caniatáu ar gyfer byrddau neu offer fel taflunydd neu unrhyw beth y gall pobl ddod gyda nhw; efallai y bydd angen lle ychwanegol ar gyfer gweithgareddau dawns, yoga ac ati ar gyfer symud a chysur.


Cancellation Policy

To cancel or reschedule, please contact us at least 24 hours in advance/ I ganslo neu aildrefnu, cysylltwch o leiaf 24 awr ymlaen llaw ogydd


Contact Details

  • Caerphilly Miners Centre for the Community, The Miners, Watford Road, Caerphilly, UK

    +442921674242

    roomhire@caerphillyminerscentre.org.uk


bottom of page