top of page

Jane Hutt yn ymweld â'n Canolfan

20 Rhagfyr 2022

 

Roedd yn wych croesawu Jane Hutt – y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol i’r Glowyr ddoe. Roedd ganddi ddiddordeb mewn cyfarfod â buddiolwyr a gwirfoddolwyr yn yr hyb cynnes a chlywed am y cymorth arall rydyn ni'n ei roi i'r gymuned.

bottom of page