top of page

Gwirfoddolwch gyda Ni

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu gyda:

 • Agor a chau yr adeilad a chyfarch ymwelwyr

 • Cefnogi gweithgareddau sy'n gwella lles pobl hŷn, ee gweithgareddau digidol, ymarferion cadair, clwb chwist

 • Gwella'r gofod awyr agored i'r gymuned ei fwynhau

 • Gweithgareddau i blant ifanc a'u teuluoedd

 • Cynnal y caffi i gefnogi gweithgareddau a chodi arian i’r Glowyr

 • Ymddiriedolwyr i symud y sefydliad ymlaen i gyflawni ei weledigaeth

 • Digwyddiadau ad hoc fel y Ffeiriau Nadolig a Haf, partïon plant, te prynhawn, arwerthiannau pen bwrdd ac ati.

Drwy ein helpu, byddwch yn:

 • Derbyn hyfforddiant, fel Cymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd

 • Ennill cyfleoedd i gwrdd â gwirfoddolwyr eraill

 • Gwella'ch CV a gwella'ch sgiliau cyflogadwyedd

 • Cael mynediad at eirdaon swydd

 • Ennill hyder a sgiliau adeiladu tîm

 • Cael hwyl wrth roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned

 • Gallu ymuno â chynllun Credyd Amser

 

Mae’n bosibl y bydd angen gwiriad DBS ar gyfer rhai gwirfoddolwyr (heb unrhyw gost i wirfoddolwyr).

I gael rhagor o wybodaeth am y rolau sydd ar gael ar hyn o bryd, anfonwch e-bost at Pauline yn: volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk

 

neu

Cyflwynwch y ffurflen wedi'i chwblhau isod a byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost neu dros y ffôn.

Ffurflen Gwirfoddoli gyda Ni
Ticiwch Flychau o Ddiddordeb

Diolch am wneud cais i wirfoddoli gyda ni! Byddwn yn dod yn ôl atoch yn fuan.

bottom of page