top of page

Aelodaeth

Mae angen eich help!

Er mwyn parhau i gynnal y llu o weithgareddau sydd ar gael yng Nghanolfan Glowyr Caerffili, ac i barhau i warchod ein hadeilad hanesyddol, mae angen cefnogaeth ein cymuned arnom.

710d95a9-d52b-426f-9bb4-7914de3da636.jpg

Rydym mor ddiolchgar am yr holl gymorth a gawn a hoffem gynnig dau fath o aelodaeth a nodir isod...

Dewch yn Ffrind i Ganolfan y Glowyr Caerffili

Nid oes unrhyw gost yn gysylltiedig â hyn, fodd bynnag, byddai unrhyw rodd y gallech ei wneud yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Drwy ddod yn ffrind, byddwch yn derbyn cylchlythyrau rheolaidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am bopeth sy'n digwydd yn y ganolfan. Po fwyaf o bobl sy'n ein cefnogi, y mwyaf o sicrwydd y gallwn ei gael wrth symud ymlaen - sy'n golygu y gallwn barhau i wasanaethu a chefnogi'r gymuned yr ydym wedi'n gwreiddio ynddi.

Dod yn Aelod Craidd

 

Dod yn Aelod Craidd

Os hoffech chwarae rhan weithredol yn y ffordd y caiff y ganolfan ei rhedeg, beth am ddod yn Aelod Craidd?

Bydd Aelodau Craidd yn gallu dweud eu dweud ar y materion sy’n effeithio ar y Glowyr, megis dewis ein hymddiriedolwyr a mynychu ein Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol. I ddod yn Aelod Craidd, codir tâl o £10. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer eich Atebolrwydd Cyfyngedig fel aelod.

bottom of page