top of page

Cefnogwch ni os gwelwch yn dda

Mae sawl ffordd y gallwch chi ein cefnogi:

301119639_5388660501224771_7612234229469432776_n.jpg

Aelodaeth o Ganolfan Glowyr Caerffili

Fel Aelod Craidd o Ganolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned, byddwch yn ein helpu i barhau i gynnal y llu o weithgareddau rydym yn eu cynnig a chadw rhan bwysig o hanes Caerffili. Byddwch yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau'r ganolfan a'r cynnydd sy'n cael ei wneud. Gallwch hefyd sefyll etholiad i'n Bwrdd Ymddiriedolwyr,  mynychu'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chael dweud eich dweud wrth ddewis Ymddiriedolwyr.
I ddod yn aelod craidd, mae angen taliad o £10 y person. Mae hyn ar gyfer eich Atebolrwydd Cyfyngedig fel aelod. Mae cyfle hefyd i ychwanegu rhodd ychwanegol y gellid ei defnyddio i gefnogi menter benodol neu i gefnogi unrhyw un o’n gweithgareddau eraill.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys ‘Aelodaeth’ fel y cyfeirnod ar gyfer y trafodiad. Os yw’r trafodiad yn fwy na £10 y person yna bydd unrhyw swm ychwanegol yn cael ei ddosbarthu fel ‘Rhodd’.
Os oes angen rhodd i gefnogi pwrpas neu weithgaredd penodol, rhowch fanylion naill ai trwy e-bost i
Finance@Caerphillyminerscentre.org.uk neu drwy gysylltu â Chanolfan y Glowyr.
Mae Ffurflenni Aelodaeth ar gael o'r Ddolen uchod.
Ystyriwch hefyd dicio'r blwch Rhodd Cymorth ar y ffurflen. Mae hyn yn rhoi hwb i’r cyfraniad a wneir gan eich tâl aelodaeth a/neu rodd drwy ganiatáu i Ganolfan y Glowyr adennill 25c o rodd cymorth am bob £1 a gyfrannir. 

Dewch yn Ffrind i Ganolfan Glowyr Caerffili

Fel Ffrind i Ganolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned, byddwch yn ein helpu i barhau i gynnal y llu o weithgareddau rydym yn eu cynnig a chadw rhan bwysig o hanes Caerffili. Byddwch hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau'r ganolfan a'r cynnydd sy'n cael ei wneud.
Fel Ffrind nid oes ffi, fodd bynnag byddai cyfraniad i helpu i ariannu'r hyn a wnawn yn cael ei werthfawrogi'n fawr.
Os ydych yn gwneud rhodd trwy drosglwyddiad banc, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys ‘Ffrind’ fel cyfeirnod y trafodiad.
Mae Ffurflenni Ffrindiau ar gael o'r Ddolen uchod.

Rhodd

Nid oes rhaid i chi ddod yn Aelod neu’n Ffrind i Ganolfan y Glowyr i gyfrannu. Mae cyfle bob amser i gyfrannu. Gellir defnyddio unrhyw roddion o'r fath i gefnogi menter benodol neu i gefnogi unrhyw un o'n gweithgareddau eraill.
Gellir gwneud rhoddion trwy archeb sefydlog, trosglwyddiad banc, neu gydag arian parod a siec.
Os ydych yn cyfrannu drwy archeb sefydlog neu drosglwyddiad banc, ychwanegwch ‘Don’ + ‘eich enw’ yn y maes cyfeirio.
Os oes angen rhodd i gefnogi pwrpas neu weithgaredd penodol rhowch fanylion naill ai trwy e-bost i
Finance@Caerphillyminerscentre.org.uk neu drwy gysylltu â Chanolfan y Glowyr.

Manylion banc

Gellir gwneud archebion sefydlog neu drosglwyddiadau banc yn daladwy i:
Enw'r Cyfrif: CMCC General Account
Rhif y Cyfrif: 18125060
Cod Didoli: 30-98-90
Cyfeirnod y Trafodiad: Gweler yr adrannau ‘Aelodaeth’, ‘Ffrind’ neu ‘Rhodd’ uchod.

 

Apêl Localgiving

Ffordd arall o gyfrannu yw trwy ein hapêl Localgiving. Cliciwch ar y botwm RHOI isod. Diolch. 

Gwirfoddolwr

Gallwch hefyd roi o'ch amser trwy ddod yn wirfoddolwr gyda ni a chael hwyl yn cefnogi ein gweithgareddau cymunedol niferus.

bottom of page