top of page

Aeron Aeddfed a'r Clwb Sinema

1.30 - 3.30pm Dydd Mawrth

£3

Elderberrries website.jpg

Mae'r Aeron Aeddfed yn grwp cymdeithasol i rai dros 60 sy'n cwrdd bob dydd Mawrth, 1.30-3.30pm yn ein Canolfan i gymryd rhan mewn gweithgaredd neu i wylio ffilm. Maen nhw'n gwahodd siaradwyr, yn chwarae gemau, yn cael cwisiau, crefftau a sesiynnau cerddorol,  ac yn cael sgwrs ddifyr dros baned.

Ffon: 029 2167 4242 

Elderberries Spring Programme 2024 Welsh.png
bottom of page