top of page

Celf

Nos Iau 6:30-8:30pm 

Ailddechrau dydd Iau Ionawr 11

£7 y sesiwn a rhaid bwcio bloc o 5 am £35

Byddwn yn dod â ffotograffiaeth i mewn i’n sesiynnau celf y tymor nesaf. Bydd hyn yn cynnwys newid ac addasu lluniau yn ogystal â’u defnyddio fel gwrthrychau arlunio.

 

Mae'r dosbarth celf yn darparu awyrgylch gadarnhaol a brwdfrydig lle gallwch ddatblygu eich sgiliau creadigol a'ch hyder tra'n darganfod eich arddull unigryw eich hun. Yn ystod y dosbarthiadau byddwch yn eich mynegu eich hun trwy gyfrwng celf, yn dysgu sgiliau a thechnegau newydd tra'n arbrofi gyda lliw a chyfryngau gwahanol.

bottom of page