top of page

Ein Gwirfoddolwyr

Ni fyddai Canolfan Glowyr Caerffili yn gallu gweithredu heb ei thîm gwych o wirfoddolwyr parod. Hoffech chi ymuno â ni? Mae llawer o rolau gwahanol o fewn ein sefydliad, rhywbeth at ddant pawb, yn rheolaidd neu dim ond pan fydd gennych ychydig oriau i'w sbario.

278544963_5013340788756746_367065603941145793_n.jpg

Beth mae ein gwirfoddolwyr yn ei ddweud?

"Cefais amser gwych yn gwirfoddoli, yn enwedig oherwydd bod yr holl wirfoddolwyr eraill yn groesawgar a chyfeillgar."

"Rwy'n gwirfoddoli i helpu'r gymuned. Rwy'n mwynhau cyfarfod â phobl a gweld pobl yn mwynhau eu hunain."

"Rwyf bob amser wedi teimlo croeso fel rhan o'r tîm, a bod fy nghyfraniad yn cael ei werthfawrogi."

"Rwy'n mwynhau'r cyfeillgarwch a'r gweithgareddau."

bottom of page