top of page

Barbara –  Gwirfoddolwr Gweinyddwr

Barbara Thomas (chwith) yw gweinyddwr gwirfoddol ein grŵp Crefft a Sgwrs

◾️️ Dywedwch ychydig amdanoch chi'ch hun

Rwy’n fydwraig wedi ymddeol a threuliais 7 mlynedd yn gweithio yn Awstralia. Rwyf yn Gristion wedi fy ngeni eto ac yn mynychu eglwys yng Nghaerdydd. Mae gen i gi hefyd.

◾️ Pa rôl (neu rolau) gwirfoddol ydych chi'n ymwneud â nhw yng Nghanolfan y Glowyr Caerffili?

Crefft a Sgwrs - Prif Wneuthurwr Te!
Fi yw'r cysylltiad rhwng y grŵp a'r cydlynydd prosiectau, gan drosglwyddo unrhyw adborth, gweithdai a gweithgareddau yr hoffai'r grŵp eu cael.

◾️ Pam ydych chi'n mwynhau'r rôl hon?

Dwi wrth fy modd gyda’r cwmni, mae’n hyfryd iawn dod i gymdeithasu gyda grŵp gwych o bobl

◾️ Beth ydych chi'n meddwl y mae'r cyfranogwyr yn ei gael o'r gweithgareddau?

Dw i’n meddwl bod ‘na gymrodoriaeth rhwng pawb yn y grŵp. Does dim cystadleuaeth na barn, maent yn wirioneddol gefnogol, yn hapus, yn ofalgar ac yn helpu ei gilydd.

◾️ Hoffem annog eraill i wirfoddoli gyda ni yn y Glowyr. Allech chi ddweud wrthon ni pam y byddech yn argymell hyn?

Rydych chi'n cael cwrdd â gwahanol bobl na fyddech chi'n eu cyfarfod fel arfer. Mae’n amgylchedd cynhwysol a chroesawgar iawn.

Os hoffech chi ddod yn wirfoddolwr gyda ni, e-bostiwch: volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk

bottom of page