top of page

Cerys – Gwirfoddolwr Gwau

Dywedwch ychydig amdanoch chi'ch hun.

Rwy'n fyfyriwr 16 oed sy'n mwynhau crosio yn fy amser hamdden. Dysgais fy hun i grosio y llynedd.

Pa rôl (neu rolau) gwirfoddol ydych chi'n ymwneud â nhw yn y Glowyr?

Rwyf wedi bod yn helpu i ddidoli yn yr ystafell grefftau a chrosio’r petryalau gyda’i gilydd i wneud blancedi. Rwyf hefyd yn gwneud y borderi ar y blancedi.

Pam ydych chi'n mwynhau'r rôl hon?

Rwy'n cael cyfarfod â phobl yn y gymuned sy'n rhannu cariad at grosio a chrefft. Mae'n fy ngwneud yn hapus fy mod yn gallu gwneud rhywbeth ar gyfer fy nghymuned. Mae gen i gyfle i gael yr hyblygrwydd i wirfoddoli gartref yn fy amser fy hun.

Beth ydych chi'n meddwl y mae'r cyfranogwyr yn ei gael o'r gweithgaredd hwn?

Mae’n ffordd wych o gymdeithasu â phobl a siarad â phobl o’r un meddylfryd am grefftau. Mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd. Mae gwirfoddoli yn ffordd o roi yn ôl i’r gymuned rywbeth nad yw’n costio dim.

Hoffem annog eraill i wirfoddoli gyda ni yn y Glowyr. A allwch ddweud wrthym pam y byddech yn eu hargymell?

Mae'n lle gwych i ddod iddo, mae llawer o wahanol gyfleoedd i chi gymryd rhan mewn prosiectau. Gallwch fwynhau'r crefftau a'r cymdeithasu.

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu?
Mae’n lle croesawgar, ac mae hanes yr adeilad yn ddiddorol.

Os hoffech chi ddod yn wirfoddolwr gyda ni, e-bostiwch: volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk

bottom of page