top of page

Dathlu'r Canmlwyddiant

Cynnal ein treftadaeth i'r dyfodol

Rydym angen eich straeon a'ch lluniau!

 

Fel rhan o’n Dathliadau Canmlwyddiant, byddwn yn dechrau casglu atgofion pobl ar gyfer llyfr a chasgliad o straeon llafar am ‘Fy Mywyd a’r Glowyr’, y bwriadwn eu cyhoeddi y flwyddyn nesaf.

 

Ysbyty'r Glowyr oedd y man lle cafodd y rhan fwyaf o boblogaeth Caerffili eu geni, lle cawsant driniaeth, neu lle buon nhw'n gweithio.

 

Rhwng 30 Mehefin 2023 a Chwefror 28, 2024, byddwn yn gwahodd pobl i rannu eu straeon a'u lluniau - naill ai'n ysgrifenedig neu ar lafar - i greu cofnod parhaol o'n treftadaeth gymdeithasol. Gallai’r themâu gynnwys: 

  • fy nheulu trwy'r cenedlaethau,

  • yr adeilad a'r tir o'i amgylch,

  • byw mewn cymuned lofaol,

  • cysylltiadau â'r ysbyty – gwaith, triniaeth, offer

  • digwyddiadau a cherrig milltir allweddol,

  • cau yr ysbyty, a

  • creu canolfan gymunedol newydd

 

Os oes gennych stori i'w rhannu, hoffem ddatganiad byr (hyd at 100 gair) i ddisgrifio'ch atgofion. Cofiwch gynnwys eich enw, ffôn cyswllt, cyfeiriad e-bost. Hoffech chi adrodd neu ysgrifennu eich stori? Oes gennych chi luniau / delweddau y gallwn eu sganio a'u defnyddio?.

 

Anfonwch e-bost at heritage@caerphillyminerscentre.org.uk neu llenwch y ffurflen Mynegi Diddordeb yn y ganolfan a’i dychwelyd i’r blwch post Treftadaeth.

Rydym yn sefydlu gweithgor bach i brosesu'r wybodaeth hon a gwneud ymchwil. Dywedwch wrthym os hoffech ymuno!

bottom of page