top of page

Cylch y Lleuad: Grŵp Myfyrdod

Unwaith y mis, mae'r dyddiadau'n amrywio bob mis;

6-8pm

£5

Yn ystod fy nghylchoedd lleuad byddaf yn eich tywys trwy ddau fyfyrdod ymlaciol, gan eich helpu i ddadweindio ac ymlacio. Bydda i'n eich helpu i osod bwriad ar gyfer y cylch lleuad sydd i ddod, rwyf hefyd yn cynnig darlleniad cerdyn Oracle i'r grŵp ac awgrymiadau dyddlyfr. 

Sesiwn dwy awr hapus yn gadael i chi deimlo'n dawel, wedi eich cefnogi ac yn gysylltiedig. 

Cacao Ceremony

Price: £10.00 for first three months, £20 from June onwards

A sacred cacao ceremony facilitated by Stacey, to help unwind & reflect. Space to connect to our inner world and open the heart chakra to invite in love & compassion. I will guide you through breath work practices, a release ritual, sound healing using a Tibetan Sound Bowl plus more.

Contact details:

  • Instagram
bottom of page