top of page

Nicky C - arweinydd Men’s Shed

◾️ Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi'ch hun.

Rwy’n byw yn lleol ac rwy’n angerddol am y gymuned a dyna pam rwy’n gwirfoddoli. Treuliais 30 mlynedd yn gweithio ym maes Addysg Oedolion ac Adfywio Cymunedol.

◾️ Pa rolau gwirfoddol ydych chi'n ymwneud â nhw yn y Glowyr?

Rwy’n rhedeg y Men’s Shed, grŵp o ddynion sy’n dod at ei gilydd ar fore Llun i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Rwyf hefyd yn plymio i mewn ac allan pan allaf i helpu gydag amrywiaeth o rolau sy’n codi e.e. y caffi, gweithgareddau plant, ffeiriau a digwyddiadau.
 

◾️ Pam ydych chi'n mwynhau'r rolau hyn?

Mae’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac yn fy helpu i fel unigolyn i beidio â bod yn ynysig. Rwyf hefyd wedi gwneud ffrindiau newydd ac yn cael mynd allan o'r tŷ.

◾️ Beth ydych chi'n meddwl y mae'r cyfranogwyr yn ei gael o'r gweithgaredd hwn?

Mae Men's Shed yn eu tynnu allan o’u cartrefi ac mae’n lle diogel i fwynhau eu hunain. Mae ganddyn nhw weithgareddau fel gemau geiriau a chwisiau, ond maen nhw'n casáu bingo! Maen nhw'n grŵp cystadleuol ac maen nhw'n hoffi gwneud pethau i'w gwerthu mewn ffeiriau amrywiol. Maen nhw hefyd wedi cael sgyrsiau ar bynciau fel chwisgi'r Alban, sgowtio, canu shanties môr ac wedi creu eu barddoniaeth eu hunain.

◾️ Hoffen ni annog eraill i wirfoddoli gyda ni yn y Glowyr. Allech chi ddweud wrthon ni pam y byddech yn ei argymell?

Rydyn ni'n deulu yma yn y Glowyr. Mae'r lle'n groesawgar ac yn gwneud i wirfoddolwyr deimlo'n gyfforddus a gallant ddefnyddio'u sgiliau a'u gwybodaeth o'r gorffennol, ochr yn ochr â datblygu sgiliau newydd. Mae’n bwysig rhoi rhywbeth yn ôl.

Os hoffech chi ddod yn wirfoddolwr gyda ni, e-bostiwch: volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk

bottom of page