top of page

Prosiect Allgymorth

Dechreuodd ein prosiect allgymorth ym mis Mai 2021 i gyflwyno gweithgareddau i gynlluniau tai gwarchod yn y gymuned leol gyda chyllid gan Together ac United Welsh.

Mae’r Prosiect wedi rhoi cyfle i denantiaid gymryd rhan mewn gweithgareddau yn eu lolfeydd, gan gynnwys:

Ymarferion Cadair

Prynhawniau Cymdeithasol

Dosbarthiadau Celf

Cymorth Digidol

Bydd y prosiect yn cael ei drosglwyddo i dîm cyswllt United Welsh i barhau â’r gweithgareddau ddiwedd mis Ebrill 2023.

Hoffem ddiolch i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect ac i’r tenantiaid sydd wedi mynychu gweithgareddau.

bottom of page