top of page

Caffi Trwsio

Sadwrn cyntaf bob yn ail fis 10-1pm

Gwiriwch y dyddiad ar FB neu ffoniwch 

Repair Cafe generic poster (1).png

Mae gennym wirfoddolwyr sy’n gallu trwsio eitemau gemwaith, dillad, cadw a chynnal beiciau, gwasanaeth ac offer trydanol ac electronig am ddim.

Gwiriwch y cyfryngau cymdeithasol i weld pa wirfoddolwyr sydd ar gael ar y diwrnod.


Dewch i gefnogi’r fenter gymunedol, arbennig yma sy’n anelu at leihau gwastraff fyddai’n mynd i safle tirlenwi yn ogystal â rhannu sgiliau a hybu cydweithredu cymunedol.

bottom of page