top of page

Stay and Play

Gwener 9.30am-11am

AM DDIM ac yn rhan o’n Hwb Cynnes

(cynnwys lluniaeth a byrbrydau i'r plant)

20230804_092059480_iOS.heic
20230804_091719532_iOS.heic
20230804_091724843_iOS.heic
20230804_094032321_iOS.heic

Mae Stay and Play yn cynnig chwarae rhydd, miwsig, teganau, byrbryd â dioda a chrefft i blant 0-3 oed. Cyfle i rieni a phlant gymdeithasu. Mae ein harweinydd a gwirfoddolwyr cyfeillgar yn rhedeg y gweithgaredd yma. Galwch mewn, mwynhau’r cynhesrwydd a chael hwyl!
Dim angen bwcio - jest dewch!

bottom of page