top of page

Tai Chi

Copy of age-cymru-logo.jpg

Llun 10-11am

Rhodd

tai chi.png

Mae Tai chi yn ymarfer sy’n helpu’r iechyd a llesiant, yn ddisgyblaeth sy’n defnyddio’r meddwl, anadl a symudiad i greu cytbwysedd egni tawel a naturiol. 

 

Ffoniwch: 07899 697889

Tai Chi Mewn Cadair (Gary)

Dydd Mawrth 11.30-12.30 o 9/1/24

£3 y sesiwn

Seated tai chi.png

Mae'r dosbarth hwn yn addas ar bob oedran a gallu, mae'n hygyrch i gadeiriau olwyn ac mae ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo'n fwy cyfforddus yn eistedd. Mae'r dosbarth yn help i ddelio gyda straen, mae'n hyrwyddo ymlacio ac yn gwella cryfder craidd. Mae'n yn cael ei arwain gan ein hyfforddwr cyfeillgar Gary. Mae'n costio £3 y sesiwn. Nid oes angen archebu lle, dewch draw!

Tai Chi (Gary)

Tuesdays 10am - 11am & 5.45 - 6.45pm

Dydd Mercher 10-11am

£3 y sesiwn

tai chi pic.png

Mae hwn yn ddosbarth ysgafn ar gyfer pob oedran a gallu sy'n cynnig manteision gwrth-straen, yn hyrwyddo ymlacio, ac yn gwella cydbwysedd a chryfder craidd. Mae'n costio £3 y sesiwn ac yn cynnwys lluniaeth ysgafn. Mae'n yn cael ei arwain gan ein hyfforddwr cyfeillgar Gary. Does dim angen archebu lle, dewch draw!

bottom of page