top of page

Hwb Cynnes

Gwener 9.30am-12.30pm

Am ddim

Welsh Warm Hub Oct 2023.png

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein Hwb Cynnes yn agor bob ddydd Gwener 9.30am-12.30pm ac fe fyddwn yn gweini cawl, tost a diodydd poeth o’n Caffi. Gyda'r pwysau ariannol a wynebir gan ein cymuned, ein nod yw darparu amgylchedd cynnes, diogel i bawb ei fwynhau.

 

Cofiwch ddod draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes, mwynhau pryd o fwyd, cymdeithasu ag eraill, defnyddio WiFi am ddim neu ddarllen llyfr.

 

Mae help ar gael hefyd gan ein tîm cymorth digidol, Busnes mewn Ffocws a chysylltwyr cymunedol y Cyngor a rydym hefyd yn cynnig mynediad am ddim i'n grŵp Stay and Play i blant.

 

Diolch yn fawr iawn i Asda am ddarparu rhoddion bwyd.

Ffon: 029 2167 4242 

bottom of page